Vedení účetnictví

V oblasti vedení účetnictví nabízíme odborné služby jak fyzickým tak právnickým osobám. Podle potřeb klienta jsme schopni zajistit:

  • hlavní kniha
  • účetní deník
  • pokladní kniha
  • kniha pohledávek a závazků
  • karty investičního majetku
  • záznamní povinnost k DPH
  • výsledovka,výkaz zisku a ztrát
  • rozvaha
  • daňové přiznání
  • vystavování daňových dokladů (faktur) a následné zasílání objednateli