Požární ochrana

 • Prohlídky a kontroly pracovišť

  Provedeme kompletní kontrolu Vašeho pracoviště, jehož výstupem bude zápis s popisem jednotlivých zjištění, odkaz na porušení právních nebo ostatních předpisů a doporučené opatření pro vyloučení nebo omezení nedostatku. Ke každému zjištění navazuje fotodokumentace zachycující konkrétní událost.
 • Zavedení nebo kontrola stávající dokumentace PO

  Posoudíme vedenou dokumentaci ve Vaší společnosti vzhledem k prováděné činnosti a platným právním a ostatním předpisům. V případě její neaktuálnosti provedeme revizi jednotlivých dokumentů nebo nabídneme zavedení kompletní dokumentace požární ochrany.
 • Navržení a zajištění hasicích přístrojů

  Provedeme kontrolu Vašeho pracoviště a stanovíme počet a nejvhodnější hasicí přístroje vzhledem k aktuálním podmínkám, včetně dodávky a kompletního servisu.
 • Kontroly státního požárního dozoru

  Nabízíme přípravu v případě ohlášení nebo poradenství již provedené kontroly státního požárního dozoru.