Vedení mezd

  • vedení mzdové agendy
  • zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • nástup a výstup zaměstnance
  • roční zúčtování mezd