Zajištění projektové dokumentace,
autorský dozor

Zajistíme vypracování projektové dokumentace v souladu s platnými normami, předpisy a jednotlivými právními úpravami, včetně vypracování statiky, ekonomického provedení vlastní realizace a ekonomiky budoucího provozu.

Naše činnosti v této oblasti zahrnují:

  • Vypracování projektové dokumentace, napojení na jednotlivé inženýrských sítí, se zohledněním podmínek, které jsou stanoveny územním plánem, nebo územním rozhodnutím v dané lokalitě výstavby.
  • Jednání s jednotlivými zástupci státní správy – úřady k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.
  • Autorský dozor nad dodržováním projektové dokumentace po celou dobu výstavby, koordinace případných změn a úprav.