O společnosti

Akciová společnost SAFETY ENGINEERING CONSULTING a.s. nabízí služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vedení účetní a daňové evidence a stavebního inženýringu.

Naši odborníci mají několikaleté zkušenosti ve všech uvedených oblastech. Své služby poskytujeme klientům v rámci celého moravskoslezského kraje, což přispívá k získávání znalostí regionálních podnikatelských podmínek a lepšímu pochopení specifických potřeb každého klienta. Služby BOZP a PO poskytujeme pro celou ČR odborně způsobilými spolupracovníky z daného regionu.

Naší velkou výhodou je možnost provázání našich služeb a poskytnutí komplexního servisu zejména v oblasti stavebně – ekonomické.